Wat gebeurt er als ik zelf niet kan communiceren?

FocusCura -

Mocht u niet in staat zijn om via de spreek-luister-verbinding van uw alarmapparaat met de alarmcentrale te communiceren, dan zullen zij contact opnemen met uw contactpersoon. Mochten deze niet beschikbaar of te bereiken zijn, dan worden indien nodig de hulpdiensten (112) ingeschakeld.

Opmerkingen