Het alarm staat te piepen, wat is er aan de hand?

FocusCura -

Staat het alarm te piepen? Dan is de kans groot dat er een probleem is met de telefoonlijn.

Werkt de telefoon wel? Kunt u bellen?  

Zo ja,
dan moet er gekeken worden hoe het alarm is aangesloten. Het alarm moet aangesloten zitten waar de telefoon op aangesloten zit.

Op een modem kan een alarm in de meeste gevallen alleen op de tel 1 aangesloten worden en niet op tel 2.

Zo nee,
Koppel het alarm van de telefonie af en sluit de telefoon direct op de telefoonlijn.

Is er op dat moment wel een kiestoon? 

Nee: Dan is er een probleem met de telefoonlijn.
Bij analoog: neem dan contact op met uw provider.
Bij digitale telefonie: zet het modem uit en weer aan. Na 5 minuten opstarten nog geen telefonie/kiestoon? Neem dan contact op met uw provider.

Ja: zorg dat het alarm van het stroom en telefoonlijn is afgekoppeld.
Het alarm zal gaan piepen, stop dit door op de annuleer (groene) knop te drukken.
Uiteindelijk brandt er geen LED lampje meer en kan het alarm weer opnieuw aangesloten worden.

Bij een Tunstall moet het LED lampje egaal groen blijven branden, dan is de verbinding in orde.

Bij een Bosch moet de alarmring rood blijven branden. Dan is verbinding in orde.

Mocht er andere LED lampjes branden, hebben we hier onder een overzicht.


Als u personenalarmering van het merk Tunstall heeft

Groene LED aan: Standby en gereed
Rode knippert elke 4 sec: Lage accu spanning
Rood/Groen knippert: geen verbinding met draadloze zender
Brand er geen LED: Het alarm is niet aangesloten en anders defect.

Rode alarm knop: Standby en alarm gereed.
knippert om de 4 sec: Werkt op de batterij (netspanning uitgeschakeld)
Knippert elke sec: Er is een oproep gemaakt

Als u personenalarmering van het merk Bosch heeftOpmerkingen