Wat moet ik doen als mijn medicatie wijzigt?

FocusCura -

Medicatiewijzigingen worden door de apotheek automatisch doorgevoerd in de eerstvolgende medicijnrol. Als er tussentijds een wijziging moet worden aangebracht in de huidige medicijnrol, dan blijft de apotheek op de gebruikelijke wijze hiervoor zorg dragen.

De Medido verandert dus niets aan de bestaande werkwijze rondom medicatiewijzigingen.

Opmerkingen