Kan medicatie eerder uit de Medido worden gehaald?

FocusCura -

Om medicatie eerder uit te nemen, drukt u 5 seconden op de OK-knop tot u een pieptoon hoort. De eerstvolgende medicijnen komen nu uit de Medido.

De Medido zal voor het volgende medicatie-moment geen alarm geven.

Als u medicatie voor meerdere momenten wilt meenemen, drukt u meerdere keren 5 seconden op de OK-knop. U kunt standaard tot maximaal 24 uur van tevoren medicatie meenemen.

Opmerkingen