Voor wie is medicatiebegeleiding met de Medido?

FocusCura -

De Medido is bedoeld voor cliënten die hulp nodig hebben bij het innemen van de medicatie. Nu worden zij vaak geholpen door de zorg. Met de Medido zijn zij weer in staat zelfstandig hun medicatie in te nemen.

Voor wie is de Medido niet geschikt?

Voor sommige mensen is de Medido echter niet geschikt:

  • iemand die ernstig verward is, bijvoorbeeld ernstige vorm van dementie;
  • iemand die de medicatie niet zelf kan uitnemen of innemen;
  • iemand die doof is;
  • iemand die bewust medicatieontrouw is en de medicijnen weggooit.

Opmerkingen