Heeft een patiënt een e-mailadres nodig voor cVitals?

FocusCura -

Ja, een account van cVitals moet worden gekoppeld aan een e-mailadres.

Aanmeldcode

Heeft een patiënt tijdens de aanmelding geen e-mailadres (of is hij of zij deze even vergeten), dan kan er toch een account worden aangemaakt. Na de aanmelding verschijnt een aanmeldcode.

Deze aanmeldcode kan de patiënt invullen bij het eerste gebruik van de app. Vervolgens kan hij of zij een e-mailadres en wachtwoord kiezen.

Opmerkingen