Het account activeren van cVitals lukt niet. Hoe los ik dit op?

FocusCura -

Een patiënt kan zich zijn of haar account op twee manieren activeren. Een zorgverlener kan dit alleen via de activatielink.

1. Activatielink

Wanneer tijdens het aanmelden een e-mailadres is opgegeven, dan is er een e-mail met activatielink verstuurd naar dat e-mailadres. Via de activatielink wordt een wachtwoord aangemaakt en voortaan kan een patiënt met het e-mailadres en gekozen wachtwoord inloggen.

Let op: de activatielink in de e-mail is 7 dagen geldig. Wanneer de link niet meer geldig is, neem dan contact op met onze afdeling Service om een nieuwe e-mail te laten versturen.

2. Aanmeldcode

Wanneer tijdens het aanmelden geen e-mailadres is opgegeven, dan wordt het account geactiveerd door de aanmeldcode op te geven en deze in de app te koppelen aan een e-mailadres.

Let op: de aanmeldcode is 7 dagen geldig. Als de aanmeldcode is kwijtgeraakt of niet bekend is, neem dan contact op met onze afdeling Service om een nieuwe aanmeldcode op te vragen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen