Kan ik als zorgverlener ook registreren hoe ik een melding heb opgevolgd in cVitals?

FocusCura -

cVitals biedt inzicht in het verloop van de gezondheid van de patiënt en signaleert de afwijkingen daarin door een melding te genereren. De opvolging van die melding gebeurt buiten cVitals en registratie hoort in het eigen dossier.

In cVitals wordt slechts geregistreerd of een melding is afgehandeld, niet hoe dat is gebeurd. Wel blijft bij iedere patiënt zichtbaar welke meldingen er zijn geweest en wanneer deze door wie zijn afgehandeld.

Opmerkingen