Ik ben de toegangscode vergeten van de cKey Pin, wat nu?

FocusCura -

U kunt het beste de toegangscode opvragen bij uw zorgaanbieder of dierbaren waarmee u de code heeft gedeeld. FocusCura verstrekt nooit een toegangscode, om misbruik uit te sluiten. Mocht u niemand hebben die de toegangscode weet, dan kan FocusCura een installateur sturen om een nieuwe toegangscode in te stellen. De kosten hiervan zijn €36,75.

Opmerkingen