Waarom zie ik twee totaalbedragen in de brief over de nieuwe tarieven staan?

FocusCura -

Als u zowel gebruik maakt van cAlarm personenalarmering en cKey woningtoegang ontvangt u maandelijks twee aparte facturen van FocusCura. In de brief ziet u daarom eerst de kosten voor cAlarm onder elkaar staan met een totaalbedrag. Vervolgens ziet u de kosten voor cKey onder elkaar staan met een totaalbedrag.

Als u nog vragen heeft over het nieuwe tarief, kunt u contact opnemen met onze afdeling Service. Wij zijn op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur bereikbaar via het e-mailadres prijswijziging@focuscura.nl of het telefoonnummer 085 – 888 41 58.

Opmerkingen