Ik heb de betaling naar het oude rekeningnummer van FocusCura overgemaakt, wat nu?

FocusCura -

Dit is niet erg, wij zorgen ervoor dat uw betaling wordt overgeboekt naar het nieuwe rekeningnummer NL81DEUT0265186455 ten name van Buckeroo Stichting derdengelden.

 

 

Opmerkingen