Komen de medicatiegegevens in de app overeen met die van de cMed Plus?

FocusCura -

Ja. Wanneer de app gekoppeld is aan de cMed Plus zijn de gegevens in de app altijd gelijk aan de gegevens van de cMed Plus.

Opmerkingen