Kan jag som patient även föra in mätningar manuellt i cVitals?

FocusCura -

När ingen mätapparatur är kopplad förs du automatiskt vidare till stegen för att manuellt kunna föra in och skicka ett mätvärde.
Via WebApp (webbläsaren) kan du alltid skicka in mätningarna manuellt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer