Kan jag som patient även föra in mätningar manuellt i cVitals?

FocusCura -

När inget mätinstrument är anslutet blir du automatiskt vidarekopplad till stegen för att manuellt föra in och skicka ett mätvärde.
Via WebApp (webbläsare) kan du alltid skicka in mätningarna manuellt.

 

 

 

Kommentarer