Jag vill gärna använda cVitals som patient. Hur kan jag börja med det?

FocusCura -

Du måste alltid ha en remiss från en vårdorganisation som deltar för att få tillgång till cVitals. Kontakta FocusCura för att ta reda på om cVitals finns tillgängligt för dig. Eller fråga din vårdorganisation om de tillhandahåller cVitals.

Kommentarer