Hur kan jag koppla mätutrustning till cVitals?

FocusCura -

Beroende på programmet så går det att koppla ett antal apparater till cVitals app på iPad

Kommentarer