Mätningen på min Omron blodtrycksmätare misslyckas och det visas ett E-meddelande. Vad betyder det?

FocusCura -

E1: Armmanschetten (blodtrycksmätarens band) har satts på för löst

Kommentarer