Hur kan jag som vårdgivare hämta en rapport över mina patienters mätningar eller meddelanden?

FocusCura -

Under fliken Rapport har du en möjlighet att ladda ned en export av mätningar eller meddelanden. Du kan själv välja för vilken period du vill ladda ned mätningarna eller meddelandena.

Exporten är en fil som skiljs åt med kommatecken (CSV)

Kommentarer