Hur kan jag som patient sluta med cVitals?

FocusCura -

Om du vill sluta använda cVitals så kan detta ordnas i samråd med din vårdgivare. Din vårdgivare ser då till att detta avhandlas på rätt sätt.

Kommentarer