Vad händer med mätutrustningen om någon slutar med cVitals?

FocusCura -

Mätutrustningen tillhör alltid vårdorganisationen. Vårdorganisationen bestämmer alltså vad som ska hända med mätutrustningen.

Om en iPad

Kommentarer