Hur kan jag som patient ändra mina mättillfällen?

FocusCura -

Som patient kan du inte själv ändra de mättillfällen som avtalats. Tillfällena och frekvensen är att avtal melan dig och din vårdgivare. Om du gärna vill göra mätningar vid andra tillfällen så kan du samråda med din vårdgivare om detta.

Kommentarer