Hur kan jag ändra min mejladress för cVitals?

FocusCura -

Är du patient?

Som patient kan du inte ändra mejladressen själv. Be din vårdgivare att ändra den åt dig.

Är du en vårdgivare?

Som vårdgivare kan du inte ändra mejladressen själv. Be organisationens administratör att ändra den åt dig.

Kommentarer