Hur kan jag som vårdgivare ändra en patients cVitals-program?

FocusCura -

Leta reda på patienten i patientöversikten och klicka på pennan. Här kan du alltid anpassa programmet.

Obs! om programmet ändras måste mättillfällena och tröskelvärdena ställas in på nytt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer