Hur kan jag som vårdgivare ändra en patients cVitals-program?

FocusCura -

Leta reda på patienten i patientöversikten och klicka på pennan. Här kan du alltid anpassa programmet.

Obs! om programmet ändras måste mättillfällena och tröskelvärdena ställas in på nytt.

Kommentarer