Hur kan jag se om jag måste göra en mätning i dag i cVitals?

FocusCura -

När du är inloggad på cVitals ser du en översikt av dina uppgifter för dagen. En fylld blå cirkel efter mätvärdet betyder att du förväntas utföra en uppgift.

Förväntas ingen uppgift är cirkeln vit och det står ‘Ej nödvändigt’. Du kan alltid göra en extra mätning.

Kommentarer