I cVItals ser jag ett förseningsmeddelande för en patient som har gjort en mätning den dagen. Hur är det möjligt?

FocusCura -

Tidpunkten för kontrollen av mätningar kan ställas in på gruppnivå. Om mätningen inte har gjorts får patienten en påminnelse per mejl. På så sätt kan patienten alltså ändå göra en mätning den dagen. Om mätningen alltså skickas in efter kontrollen så har förseningsmeddelandet redan skickats ut.

Organisationens administratör är behörig att ändra tidpunkten för kontrollen.

Kommentarer