Hur mycket blod måste jag lägga på remsan för att glukosmätningen ska bli bra?

FocusCura -

Lägg altid på en tjock bloddroppe längst ut på remsan. Om du bara lägger på en liten bloddroppe på remsan så kan det hända att mätaren inte testar blodet ordentligt. Då kan det hända att ett felaktigt värde skickas in och att du inte får rätt vård.

Kommentarer