Kan jag som vårdgivare även registrera hur ett meddelande följs upp i cVitals?

FocusCura -

cVitals ger insikt i patientens hälsoförlopp och anger avvikelser från detta genom att generera ett meddelande. Uppföljandet av meddelandet sker utanför cVitals och registreringen ska göras i den egna journalen.

I cVitals registreras endast om ett meddelande har avhandlats eller inte

Kommentarer