Release note cVitals - iOS app 1.4 / Web 2.4

FocusCura -

iOS App 1.4 (för patienter)
[TMA-687] - Från inloggningsskärmen går det att via i-symbolen starta en rundtur och en demo av cVitals.
[TMA-761] - Under profilen har allmänna uppgifter lagts till

Kommentarer