Hur fungerar cVitals och appen Hälsa (Health) tillsammans?

FocusCura -

För de mätvärden som cVitals stöder (vikt, blodtryck, hjärtfrekvens, blodsocker) kan du använda appen Hälsa på din iPhone, även kallad Health.

Denna fungerar på två sätt. Du väljer själv vad du vill: 1) dela mätningar med appen Hälsa: mätningar som förs in i cVitals, sparas även i appen Hälsa.
2) hämta mätningar från appen Hälsa: en införd mätning i appen Hälsa kan hämtas och skickas in i cVitals.

Det finns många tillverkare av mätinstrument som har kopplat sina appar med appen Hälsa. Utöver de mätinstrument som du kan ansluta till cVitals, kan du även använda andra smarta mätinstrument via appen Hälsa och på så vis använda mätningarna för cVitals.

Kommentarer