Release note cVitals - iOS app 1.5

FocusCura -

iOS App 1.5 (för patienter)
[TMA-783] - Rundturen och demo-miljön har utökats. Alla appens funktioner finns nu även i demoversionen.
[TMA-798] - Rundturen och demo-miljön för cVitals finns nu även på danska och engelska.
[TMA-788] - Ett antal små förbättringar

Kommentarer