Release note cVitals - iOS app 1.3 / Web 2.3

FocusCura -

iOS App 1.3 (för patienter)
[TMW-520] - En ny flik: profil.
[TMW-515] - Fyll i frånvaroperioder (fliken Profil).
[TMW-516] - Lägg till ett profilfoto (fliken Profil).
[TMA-521] - Byt mitt lösenord (fliken Profil).
[TMA-574] - Kommentera när enkäter och mätningar skickas in.[TMA-239] - Se detaljkurvor bakom trenden (fliken Mätningar).

Web App 2.3 (för patienter)
[TMW-638] - Kommentera när enkäter och mätningar skickas in.

Web App 2.3 (för vårdgivare)
[TMW-19] - Lägg till enstaka mättillfällen.
[TMW-32] - Få ett mejl om det finns obearbetade meddelanden (Inställningar).
[TMW-599] - Lägg till och ändra mättillfällen varannan vecka.
[TMW-606] - Kunna se en kalender med patientens mättillfällen.
[TMW-680] - Få ett varningsmeddelande om flera förseningsmeddelanden är obearbetade.
[TMW-750] - Starta automatiskt guiden för mättillfällen/tröskelvärden när en patients program ändras.

Web App 2.3 (för organisationens administratörer)
[TMW-501] - Hämta en CSV-export av mätningarna på patientnivå (Rapport).
[TMW-797] - Patientens UMO-meddelandekod i exporten (Rapport).

Kommentarer