Release note cVitals - iOS app 1.7 / Web 2.6

FocusCura -

iOS App 1.7 (för patienter)

Se dina personliga tröskelvärden i kurvorna med mätningar.

Web App 2.6 (för vårdgivare)

Jämför svaren i enkäter med varandra

Se delresultaten från enkäterna i kurvorna

cVitals kan användas i de elektroniska journalerna på sjukhuset och hos husläkaren.

Kommentarer