Vad kan jag göra med ett meddelande?

FocusCura -

cVitals ger insikt i patientens hälsoförlopp och anger avvikelser från detta genom att generera ett meddelande.

Efter ett meddelande kan olika åtgärder vidtas. FocusCura ger inga rekommendationer om vad vården ska innehålla

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer