Vad kan jag göra med ett meddelande?

FocusCura -

cVitals ger insikt i patientens hälsoförlopp och anger avvikelser från detta genom att generera ett meddelande.

Efter ett meddelande kan olika åtgärder vidtas. FocusCura ger inga rekommendationer om vad vården ska innehålla

Kommentarer