Release note cVitals - iOS app 1.8 / Web 2.7

FocusCura -


iOS App 1.8 (för patienter)

Se delresultaten på de enkäter du fyllt i.

Kurvor över enkäterna visar alltid upp det maximala resultatet.

En ny blodtrycksmätare har lagts till på listan över kopplade apparater.

Vi har löst problemet med en bugg som gjorde att vissa användare oavsiktligt loggades ut.

För närvarande känner vi till en bugg som gör att korrigeringar som görs med autokorrektion inte kommer fram som de ska till vårdgivarna. I nästa version kommer denna bugg att ha åtgärdats.

Web App 2.7 (för vårdgivare)

Listan med meddelanden och mätningar har gjorts kompaktare för en bättre översikt.

Kurvor över enkäterna visar alltid upp det maximala resultatet.

Patienternas födelsedatum och kön läggs till till deras uppgifter.

Kommentarer